Aktuálne o zdraví
ciara_tenka (1K)
Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Európsky imunizačný týždeň 2017
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň zdrvaia
Heslo "Depresia - hovorme o nej"

Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň vody 22.03.2017
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Tyzden mozgu 2017 - 13.- 19.3.2017
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
VYZVI SRDCE K POHYBU 20.3.- 11.6. 2017
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň AIDS 1.december 2016
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Súťaž pre 7.ročníky základných škôl v SR "Najlepšia protidrogová nástenka"
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Očkovací kalendár na rok 2016
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň srdca 29.09.2016
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Žilinské dni zdravia 22.-23.09.2016
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
HS Majonéza- nevyhovujúci výrobok, informácia z ČR
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Európsky imunizačný týždeň 2016
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň vody.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Očkovací kalendár na rok 2016.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia december 2015.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia november 2015.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
VYZVI SRDCE K POHYBU
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
WHO 10.ročník kampane "Umývaj si ruky, zachrániš život"
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Európsky imunizačný týždeň 2015
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Ako sa chrániť pred kliešťom
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
10.máj Svetový deň Pohybom ku zdraviu.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
VYZVI SRDCE K POHYBU
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Krátkodobé opatrenia v súvislosti s kvalitou ovzdušia v Žiline.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o výskyte vírusovej hepatitíde typu A.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Nové odporúčania pre obyvateľov a návštevníkov krajín s výskytom detskej obrny.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Letáky - Ako sa chrániť pred kliešťom.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Krátkodobé opatrenia v súvislosti s kvalitou ovzdušia v Žiline.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle".
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Čo robiť po povodni ?
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13.10.2014 do 17.10.2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia august 2014.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Deň srdca 26. september 2014.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Európsky deň ústneho zdravia 12. september 2014.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia júl 2014.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Súťaž „Prečo som na svete rád/rada“
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
10.máj Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň AIDS - 1.december 2013
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Súťaž pre 7.ročníky základných škôl v SR "Najlepšia protidrogová nástenka"
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia november 2013.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia september 2013.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k výkonu ŠZD a ÚK k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň vody 2013 - vyhodnotenie.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
"Chráňte svoj svet - dajte sa zaočkovať"
V Európskych krajinách sa od 22.04.2013 do 27.04.2013 uskutočnia aktivity v rámci Európskeho imunizačného týždňa (EIW) so zameraním na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Deň otvorenych dveri v poradni zdravia
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
VYZVI SRDCE K POHYBU
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o cukrovinkách z Poľska (nájdený jed na hlodavce)
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o cukrovinkách / wafle z Poľska (nájdený jed na hlodavce)
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia január 2013.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Pozor od 1.10.2012 zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Opatrenie
Podľa § 12 ods. 3 pism. c) zákona č. 355/2007 Z.z. sa na území Slovenskej republiky
dočasne zakazuje uvádzať do obehu, predávať a používať liehoviny s obsahom ethanolu od 20% objemových vyrobených na území Českej republiky.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 18.septembra 2012 od 17.00 hod.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
XVIII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Kontrola liehovín vyrobených v ČR po 27.9.2012
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Opatrenie o dočasnom zákaze alkoholu vyrobeného v ČR
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Stanovenie metanolu v alkohole
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín - aktualizácia júl 2012.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Svetový deň vody 2012 - vyhodnotenie.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Projekt EHES- Zistovanie zdravia Europanov.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Infekcie vyvolané patogénnymi Escherichia coli.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
DOTAZNÍK - Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Usmernenie pre dovozcov
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Usmernenie k problematike "sushi"
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a kozmetických výrobkov - aktualizácia január 2011.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Chrípková sezóna 2010/2011 - aby sme neochoreli ...
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Vyhodnotenie pandémie chrípky v Slovenskej republike.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Zdravotné riziká súvisiace s prevádzkou solárií
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Označovanie alergénov v potravinách a pokrmoch.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, informácia.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Vyzvi srdce k pohybu - súťaž sa začína 7. septembra 2009 a potrvá do 29. novembra 2009.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informačná kampaň na ochranu zdravia pred používaním „black“ hena na dekoráciu pokožky
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Uverejnenie oznamu pre spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku Kolodium forte.
Vec je v štádiu šetrenia, o ďalších krokoch Vás budeme informovať.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Výročná správa z implementácie päťročného národného plánu úradných kontrol Slovenskej republiky za rok 2008
ciara_tenka (1K)
Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný radca - predstavený - vedúci oddelenia
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom pracovnej ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline najneskôr do 01.06.2009.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Nebezpečný výrobok - Strunový krájač, Ø 9 cm, pôvodom z Číny
Dňa 7.5.2009 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 09-558 zaslané oznámenie - všeobecné varovanie pre kontrolné orgány, o výskyte nebezpečného výrobku ...
Bližšie informácie k textu a obrázkovej prílohe tu.
ciara_tenka (1K)
Ambulantný predaj požívatín
Pri schvaľovaní mobilných zariadení na predaj potravín a prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES)...
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Samostatný radca
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom pracovnej ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline najneskôr do 04.03.2009.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Hlavný referent
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom pracovnej ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline najneskôr do 20.8.2008.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Informácia o polročnom vyhodnotení úradnej kontroly potravín v roku 2008 za oddelenie hygieny výživy
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Odpočet plánu práce odd. fyziológie výživy na rok 2008 k 30.06.2008
Programy a projekty v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva na roky 2006 – 2010 a špecializácie odborných činností Úradov verejného zdravotníctva v SR.
Bližšie informácie tu.
ciara_tenka (1K)
Článok o nežiadúcich účinkoch farby "black hena"
Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi organizuje v tomto týždni kampaň, ktorá je určená hlavne dovolenkárom a upozorňuje na nepriaznivé zdravotné účinky farby "black hena".
Bližšie informácie o článku tu.
ciara_tenka (1K)
Príprava chrípkovej vakcíny pre zabezpečenie sezóny - aktivita v rámci EIW 2008
Európsky imunizačný týždeň 2008 (EIW 2008)
Informácia pre verejnosť

S ochladzovaním a pribúdaním zrážok dochádza každoročne v tomto ročnom období k nárastu chorobnosti v skupine akútnych respiračných ochorení. Pred týmito ochoreniami je možné sa chrániť zvyšovaním...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Príprava chrípkovej vakcíny pre zabezpečenie sezóny - aktivita v rámci EIW 2008
Európsky imunizačný týždeň 2008 (EIW 2008)
Informácia pre lekárov

Európsky imunizačný týždeň 2008 ( EIW) sa uskutoční v termíne od 21.4. do 25.4.2008 ako kampaň zameraná na zvýšenie povedomenia o dôležitosti očkovania.
V rámci prípravy kampane 2008 dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Medzinárodná súťaž pre fajčiarov
"Prestaň a Vyhraj 2008 " - Quit and Win 2008

Medzinárodná súťaž pre fajčiarov Prestaň a Vyhraj - Quit and Win je najrozšírenejšie podujatie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v rôznych kultúrach vo svete.
Od roku 1994 ju každé dva roky organizuje...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Deň otvorených dverí na RÚVZ Žilina
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia bude dňa 7.apríla 2008 "Deň otvorených dverí" na všetkých RÚVZ v SR. Našou úlohou na RÚVZ bude...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
PLÁN ODBORNÝCH SEMINÁROV NA RÚVZ ŽILINA V ROKU 2008
ciara_tenka (1K)
Riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému odvoláva signál "VAROVANIE".
Zrušuje sa signál "VAROVANIE". Platnosť signálu sa končí o 8. hodine dňa 19.júla 207.
ciara_tenka (1K)
Monitorovanie ozónu na Slovensku
V utorok 17. júla 2007 bol v Bratislave na monitorovacej stanici Bratislava, Mamateyova prekročený výstražný hraničný prah ozónu ...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Smogová situácia na Slovensku
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave - odbor kvality ovzdušia, riadiace stredisko ozónového smogového varovného systému vydal signál "Upozornenie": ...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Letná turistická sezóna 2007 v okrese Žilina a Bytča
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline otvoril LTS 2007 na základe žiadosti prevádzkovateľov k dátumu 01.06.2007 na kúpaliskách:
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Svetový deň bez tabaku - 31.máj 2007
Vedecké dôkazy nenechávajú na pochybách, že 100%-né prostredie bez tabaku je jedinou cestou ako adekvátne ochrániť zdravie všetkých ľudí od zničujúcich efektov pasívneho fajčenia.
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Informačná kampaň na ochranu zdravia pred slnečným žiarením
Leto, pláž, slnko a milióny Európanov čoskoro vyrazia za slnkom na svoju každoročnú letnú dovolenku. A milióny občanov budú riešiť otázku, aký kozmetický výrobok na ochranu pred slnečným žiarením zvoliť, aby boli dostatočne chránení.
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Vyzvi srdce k pohybu
Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie.
Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov!
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Výročná správa 2006
krajská výročná správa 2006 a okresná výročná sprava2006
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Prevencia črevných nákaz
ako predchádzať ochoreniu
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Prevencia ochorenia pri cestách do subtropických a tropických krajín
čoho sa treba vyvarovať
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Zásady odvšivenia
čo treba robiť a aké zásady treba dodržiavať
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Čo robiť v prípade poranenia odhodenou injekčnou ihlou?
ako postupovať pri poranení injekčnou ihlou
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
QUIT & WIN 2006
V utorok, 30.5. 2006 sa za prítomnosti štátnej notárky uskutočnilo vyžrebovanie kandidátov na výhru. Po absolvovaní testov, ktoré potvrdili ich abstinenciu od tabakových výrobkov, sa definitívnymi víťazmi súťaže stali ...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
QUIT & WIN 2006
V roku 2006 bude prebiehať na Slovensku v poradí už 7. ročník súťaže QUIT & WIN (Prestaň a Vyhraj).
Súťaž má motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podporiť tých, ktorým sa doteraz nepodarilo úspešne zvládnuť svoju závislosť na tabakových výrobkoch.
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
VTÁČIA CHRÍPKA - aktuálne informácie ku dňu 23. marca 2006
Manuál pre prípad podozrenia na ochorenie vtáčou chrípkou u človeka
ciara_tenka (1K)
VTÁČIA CHRÍPKA - aktuálne informácie ku dňu 2. marca 2006
Manuál pre prípad podozrenia na ochorenie vtáčou chrípkou
Vtáčia chrípka u mačiek - odporúčanie ECDC
ciara_tenka (1K)
VTÁČIA CHRÍPKA - aktuálne informácie ku dňu 23. februára 2006
Základné údaje o vtáčej chrípke a o riziku pandémie vtáčej chrípky u ľudí spracované z oficiálnych medzinárodných zdravotníckych dokumentov
Podrobný plán opatrení pre prípad výskytu vtáčej chrípky a pandémie ľudskej chrípky v Žilinskom samosprávnom kraji
ciara_tenka (1K)
Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zmysle zákona NR SR č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve .......
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Opatrenia na ochranu pracovníkov na hydinárskych farmách pred ochorením na vtáčiu chrípku
Čítať ďalej...
Štandardné dezinfekčné postupy
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Nová legislatíva upravujúca výkon pôsobnosti RÚVZ platná a účinná od 1.6.2006
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Vtáčia chrípka - základné informácie pre verejnosť
Vírus chrípky typu A (H5N1) je subtypom vírusu chrípky typu A. Prirodzenými hostiteľmi tohto vírusu sú divoko žijúce vtáky...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
Chrípka- informácie pre verejnosť
S prichádzajúcou jeseňou sa blíži každoročne očakávaný zvýšený výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení. Epidémia chrípky na Slovensku...
Čítať ďalej...
ciara_tenka (1K)
>> Späť <<