REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V ŽILINE
V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
Úradné hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  8,00h-12,00h, 13,00h-15,30h
Piatok:                    8,00h-12,00h, 13,00h-15,00h
Budova RÚVZ Žilina a kliknutím sa otvorí mapa
História úradu
Očkovací kalendár na rok 2016
Európsky imunizačný týždeň 2016
HS Majonéza- nevyhovujúci výrobok, informácia z ČR
"Prichádza chrípková sezóna"
Informácia o ochorení MERS-CoV
Ako sa chrániť pred ochorením MERS-CoV
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej
nákazy v SR – usmernenie HH SR

Informácie vírusové ochorenie Ebola
Prevádzkový poriadok - ambulatný predaj pokrmov a nápojov
Ako predísť chrípke - odporúčanie pre verejnosť
Metylalkohol v liehovinách - pri podozrení nás kontaktujte na č.t. 0911600025, 0911600204
Verejné obstarávanie
Zmluvy a dodatky, objednávky a faktúry
Zoznam dlžníkov - Centrálny register splatných pohľadávok štátu
Ponuka - predaj, nájom majetku štátu
Leták pre verejnosť
!!! Ďalšie informácie !!!

kliknutím sa otvorí Ústredný portál verejnej správy