REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V ŽILINE
V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
Úradné hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  8,00h-12,00h, 13,00h-15,30h
Piatok:                    8,00h-12,00h, 13,00h-15,00h
Budova RÚVZ Žilina a kliknutím sa otvorí mapa
!!! OZNAM dňa 17.04.2014 budú úradné hodiny len do 13.00hod. !!!
!!! z technických príčin - deratizácia budovy RÚVZ !!!
Prekračovanie denných limitných hodnôt tuhých znečisťujúcich látok PM10 v ovzduší na území mesta Žilna
Upozornenie k zvyšujúcemu sa počtu výskytu ochorení na pertussis
Očkovací kalendár na rok 2014
Ako predísť chrípke - odporúčanie pre verejnosť
Pozor od 1.10.2012 zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Metylalkohol v liehovinách - pri podozrení nás kontaktujte na č.t. 0911600025, 0911600204
Verejné obstarávanie
Zmluvy a dodatky, objednávky a faktúry
Čo robiť po povodni ?
Leták pre verejnosť
!!! Ďalšie informácie !!!

kliknutím sa otvorí Ústredný portál verejnej správy