REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V ŽILINE
V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
Úradné hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  8,00h-12,00h, 13,00h-15,30h
Piatok:                    8,00h-12,00h, 13,00h-15,00h
Budova RÚVZ Žilina a kliknutím sa otvorí mapa
Očkovanie je právom jednotlivca, ale súčasne je je spoločnou zodpovednosťou
Európsky imunizačný týždeň 2018
Svetový deň vody
Akrylamid v potravinach - Informacia pre spotrebitelov
Praktická forma Očkovacieho kalendára 2018
4. február - Svetovy den boja proti rakovine
Evidujeme nový prípad osýpok v Slovenskej republike
ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám
Krátke video: Hygien rúk
Podmienky podávania „tatárskych biftekov“ v zariadeniach
spoločného stravovania s účinnosťou od 1. júna 2017

Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia
a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)

Európsky imunizačný týždeň 2017
Oznam pre verejnosť
História úradu
VYZVI SRDCE K POHYBU 20.3.- 11.6. 2017
Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania
Očkovací kalendár na rok 2017
"Prichádza chrípková sezóna"
Informácia o ochorení MERS-CoV
Ako sa chrániť pred ochorením MERS-CoV
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej
nákazy v SR – usmernenie HH SR

Informácie vírusové ochorenie Ebola
Prevádzkový poriadok - ambulatný predaj pokrmov a nápojov
Ako predísť chrípke - odporúčanie pre verejnosť
Metylalkohol v liehovinách - pri podozrení nás kontaktujte na č.t. 0911600025, 0911600204
Verejné obstarávanie
Zmluvy a dodatky, objednávky a faktúry
Zoznam dlžníkov - Centrálny register splatných pohľadávok štátu
Centrálna evidencia majetku štátu CEM
Ponuka - predaj, nájom majetku štátu
Leták pre verejnosť
!!! Ďalšie informácie !!!

kliknutím sa otvorí Ústredný portál verejnej správy