Zmluvy a dodatky, objednávky a faktúry v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Žilineodrazka (1K) Objednávky tovarov a služieb
odrazka (1K) Faktúry
odrazka (1K) Zmluvy v roku 2011
odrazka (1K) Zmluvy od roku 2012     Centrálny Register Zmlúv (CRZ)
odrazka (1K) Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR
odrazka (1K) Zmluvy verejného obstarávania uzatvorené po 1.januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000,-SK (16 596,96€)
odrazka (1K) zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
odrazka (1K) zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

RÚVZ so sídlom v Žiline nemá v evidencii žiadne zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.júla 2010.