Projekt HROU PROTI AIDS


História projektu
 • Korene projektu pochádzajú z nemeckej Spolkovej centrály pre zdravotnú osvetu BZgA nazvaný „ Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe&Sexualität“,
 • na Slovensko bol projekt ponúknutý českým partnerom pôsobiacim v tejto oblasti,
 • tento projekt bol zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Cieľ projektu a jeho zameranie:
 • „ Hrou proti AIDS “ - je projekt primárnej prevencie HIV/AIDS, ktorého cieľom je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalších pohlavne prenosných infekcií, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách.
 • Zameranie projektu:
     - je určený pre 2.stupeň ZŠ, najmä pre 9. triedy,
     - žiakov stredných škôl a učilíšť.
 • Časový rámec
  Jeden cyklus trvá približne 90 minút t. j asi 2 vyučovacie hodiny.
Možnosť stiahnutia si prezentácie ako projekt vyzerá:  HROU PROTI AIDS

List od hlavného hygienika SR:  List HH SR

PROJEKT HROU PROTI AIDS informácie pre riaditelov škôl:  Info pre riaditeľov škôl


>> Späť <<