<
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V ŽILINE
V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
Úradné hodiny:
Pondelok - Štvrtok:  8,00h-12,00h, 13,00h-15,30h
Piatok:                    8,00h-12,00h, 13,00h-15,00h
Podateľňa (Po-Pia):               8,00h-12,00h,13,00h-15,00h
Predaj kolkov(Po-Pia):               8,00h-12,00h,13,00h-15,00h
OZNAM - POZOR ZMENA! Mobilné odberové miesto (antigén) v sídle RÚVZ Žilina bude činnosť od budúceho týždňa, t.j. 24.5.2021 dočasne pozastavená.
kliknutím sa otvorí nový portál
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.
Oznam RÚVZ Žilina a kliknutím sa otvorí oznam
Budova RÚVZ Žilina a kliknutím sa otvorí mapa
KVALITA VODY VO VODNOM DIELE ŽILINA
LETNÉ KÚPALISKÁ OKRES ŽILINA A BYTČA 2023
Ako sa chrániť pred horúčavami
Svetovy den bez tabaku 2023 - otvorene dvere na poradni odvykania od fajcenia.
Vyzvi srdce k pohybu 2023
Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože
Svetový deň hygieny rúk 5.5.2023
POZOR, HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR
Svetový imunizačný týždeň 2023
Svetový imunizačný týždeň 2023
Svetový deň obezity
Svetový deň vody 22.3.2023
Svetový deň obezity 4.3.2023
Kliešť obyčajný ešte spí, na očkovanie však myslite už teraz
COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny
SPOJENÉ VOĽBY 2022
Opičie kiahne - Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí
Spoznajte opičie kiahne
Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19
LETO 2022 - Ako sa chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov
Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení)
Svetový deň bez tabaku 2022 - Deň otvorených dverí
Študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v slovenskom jazyku pre ukrajincov
UK - Študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v ukrajinskom jazyku
Študijný materiál na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov - bod č.4 Študijné materiály
Svetový imunizačný týždeň 2022
ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19
VÝZNAM OČKOVANIA (V rámci Svetového imunizačného týždňa v termíne od 24. do 30. apríla 2022 sú predĺžené hodiny v poradni očkovania, telefonický kontakt 0911 600 203)
Svetový deň zdravia 7.4.2022
Svetový deň vody 22.3.2022
Svetový deň obezity 4.3.2022
OFICIÁLNA STRÁNKA kde môžete nájsť všetky informácie o podmienkach vstupu a pobytu občanov UA v SR.
SOLÁRIA A ZDRAVIE - príručka
SOLÁRIA A ZDRAVIE - leták
Svetový deň boja proti besnote 28.9.2021
Svetový deň boja proti besnote 28.9.2021 - obrázok
Epiketa": Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19
Svetový deň Alzheimerovej choroby 2021
Mozog čo mu škodí a čo mu pomáha
MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY
MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR
OVERPASS aplikácia - Z tohto odkazu je možné si aplikáciu sťahovať do času, kým nebude prístupná už aj cez aplikačný obchod Google Play.
Svetový deň hepatitídy
Žiť s dobou - COVID 19
Máme za sebou prvú polovicu IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne žiť. Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou. Viac informácií nájdete tu.
Svetový deň bez tabaku 31.5.2021
OZNAM - POZOR ZMENA! Mobilné odberové miesto (antigén) v sídle RÚVZ Žilina bude činnosť od budúceho týždňa, t.j. 24.5.2021 dočasne pozastavená.<
ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách
Vyzvi srdce k pohybu 2021
Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov
Tlačová správa ÚVZSR - Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
Tlačová správa ÚVZSR - Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba
INFORMÁCIA O POVINNOSTI VYPLNIŤ ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR PO PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY
TU nájdete všetky najaktuálnejšie informácie o COVID-19
DOTAZNÍK zameraný na radónovú problematiku
Včasné odhalenie zabráni šíreniu HIV
Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19 - manuál
Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny - manuál
FORMULÁR - individuálny pre kontakt s osobou s COVID - 19
FORMULÁR - hromadný pre kontakty s osobou s COVID - 19
AKO VYZERÁ ANALÝZA VZORKY NA COVID-19
AKO VYZERÁ ODBER VZORKY NA COVID-19
ZOZNAM - schválených mobilných odberových miest
NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19
ÚVZ SR: Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra
ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín
ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení
Ako sa správať na kúpalisku
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - aktualizované 20.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
COVID-19: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška
COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení
ÚVZ SR: Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (sumár najdôležitejších zmien)
Informácia Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..)
Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)
Usmernenie k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 - prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19
Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích ciest
Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka vysoké školy lekárske
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie
COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený
Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách
Opatrenie – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“
MZ SR - COVID-19 - Nové infografiky z tímu ŠPDTP
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
Pomoc seba a druhým COVID-19
Čo robiť ak ste chorý COVID-19
10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb
Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
COVID-19: Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca izolácia pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey
Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatrenia
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE - COVID 19
Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu?
Čo robiť ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašel alebo dýchavičnosť?
ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
Nebezpečné kozmetické výrobky 21.01.2020
Praktická forma Očkovacieho kalendára 2020
Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt„Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“
Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu
ÚVZ SR: Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani
Začnite na Vianoce zdravšie jesť
Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch
Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti
Vši - prevencia a postup prevádzkovateľov škôl pri ich výskyte
Ako si správne umývať ruky - návod
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie
Chrípková sezóna 2019
5 zásad pre bezpečnejšie potraviny
Projekt Od srdca k srdcu - včasná detekcia srdcovej arytmie
SOĽ nie je nad ZLATO
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami
Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku - Smart Cook, sklenený hrnček
Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov
Informácia pre spotrebiteľov – výrobky Auresoil a Biostenix
Soľ nie je nad zlato
Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku
Optimálny pitný režím detí
Manuál prevencie horúčav
INFORMÁCIE O OZNAMOVANÍ KATEGÓRIE PRÁCE 2
Upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov
4 tipy ako zvládnuť maturitný deň
Kliešte sa začali prebúdzať, myslite na prevenciu
Svetový deň vody - výsledky
Očkovanie je právom jednotlivca, ale súčasne je je spoločnou zodpovednosťou
Akrylamid v potravinach - Informacia pre spotrebitelov
Praktická forma Očkovacieho kalendára 2018
Evidujeme nový prípad osýpok v Slovenskej republike
ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám
Krátke video: Hygien rúk
Podmienky podávania „tatárskych biftekov“ v zariadeniach
spoločného stravovania s účinnosťou od 1. júna 2017

Oznam pre verejnosť
História úradu
Spoločná inštrukcia pri poskytovaní potravín
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti - odporúčania
Očkovací kalendár na rok 2017
"Prichádza chrípková sezóna"
Informácia o ochorení MERS-CoV
Ako sa chrániť pred ochorením MERS-CoV
Informácie vírusové ochorenie Ebola
Prevádzkový poriadok - ambulatný predaj pokrmov a nápojov
Ako predísť chrípke - odporúčanie pre verejnosť
Metylalkohol v liehovinách - pri podozrení nás kontaktujte na č.t. 0911600025, 0911600204
Verejné obstarávanie
Zmluvy a dodatky, objednávky a faktúry
Zoznam dlžníkov - Centrálny register splatných pohľadávok štátu
Centrálna evidencia majetku štátu CEM
Ponuka - predaj, nájom majetku štátu
!!! Ďalšie informácie !!!

kliknutím sa otvorí Ústredný portál verejnej správy